Onze kennis

Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in Zeeland. Iedereen kan bij ons terecht voor informatie en advies. Vanuit onze expertise over verschillende vormen van huiselijk geweld en hoe in bepaalde situaties te handelen, adviseren we slachtoffers, plegers, omstanders en professionals. Op verzoek geven wij ook trainingen, bijvoorbeeld over het toepassen van de meldcode.

Vele vormen huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer. Dit geweld is niet direct zichtbaar voor de omgeving. De term ‘huiselijk’ verwijst naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden. Bij huiselijk geweld is er altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer. Het overkomt mensen in alle culturen, in alle lagen van de bevolking en in allerlei relatievormen.

Lichamelijk geweld: slaan, schoppen, knijpen etc.
Seksueel geweld: ongewild aanraken, dwingen tot seks, chantage via sociale media, etc.
Geestelijk geweld: uitschelden, vernederen, dreigen met geweld, etc.
Kindermishandeling: niet alleen geweld, maar ook verwaarlozing en getuige zijn van geweld binnen het gezin.
Partnergeweld: slaan, uitschelden etc. door een partner of ex-partner.
Ouderenmishandeling: slaan of verwaarlozen, geld af nemen, etc.
Huwelijksdwang: gedwongen worden te trouwen of niet mogen scheiden.

Naast bovenstaande vormen van geweld zijn er nog meer verschillende vormen van geweld. Heb je een vermoeden van huiselijk geweld? Neem dan altijd contact op met Veilig Thuis via het telefoonnummer: 0800 – 2000.

Signalen van huiselijk geweld

Hoe herken je huiselijk geweld? Signalen van huiselijk geweld zijn soms moeilijk te zien en worden daarom vaak niet herkend. Er zijn lichamelijke, psychische en gedragsmatige signalen. Op de website signalenkaart staat een overzicht met signalen per leeftijdsgroep, die mogelijk wijzen op huiselijk geweld. Neem deze signalen serieus, want het slachtoffer praat er vaak niet over maar heeft wel hulp nodig.

Advies of hulp nodig?

Maak je je zorgen om iemand? Ben je slachtoffer van een vorm van huiselijk geweld? Of ben je pleger van huiselijk geweld? Onderneem dan actie en bel met Veilig Thuis. Onze deskundige medewerkers staan voor je klaar voor hulp en advies 0800 – 2000.

Werkwijze

Per 1 januari is het Handelingsprotocol 2019 voor de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland van kracht. Dit protocol beschrijft de verbeterde werkwijze van Veilig Thuis, alle diensten en wettelijke taken van Veilig Thuis staan hierin beschreven. Het is een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij naar meer eenduidig handelen van de Veilig Thuis organisaties. Voor de medewerkers is het Handelingsprotocol 2019 een richtsnoer voor hun handelen.

Voorlichting en training

Wij geven vanuit onze huidige taak voorlichting over wat wij doen en wat organisaties van ons kunnen verwachten. Daarnaast geven wij op verzoek trainingen aan onze directe samenwerkingspartners en aan organisaties die verplicht zijn de meldcode toe te passen, wanneer zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Ben jij een professional en wil je informatie over voorlichting/trainingen, of heb je een aanvraag? Neem dan contact via het e-mailadres: training@veiligthuiszeeland.nl