Privacy- en cookieverklaring

Proclaimer

Veilig Thuis Zeeland is een onderdeel van GGD Zeeland. Hieronder spreken we daarom steeds van GGD Zeeland.

GGD Zeeland is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om deze actueel te houden en van de juiste informatie te voorzien. Kom je toch iets tegen dat niet correct of verouderd is? Dan horen we dat graag van je. Mail daarvoor de webredactie via info@ggdzeeland.nl.

Persoonsgegevens

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De GGD is een overheidsorganisatie met verschillende taken die aan verschillende wetten moet voldoen. Dat betekent dat we voor de ene taak andere persoonsgegevens nodig hebben en mogen vragen dan voor de andere. We verzamelen dus nooit zomaar gegevens van je maar alleen als er een grondslag voor is. Op www.activiteitenggdzeeland.nl vind je alle taken van onze GGD met doelstelling en onderliggende wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

GGD Zeeland verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens aan ons verstrekt. Denk hierbij aan:

 •     Voor- en achternaam
 •     Geslacht
 •     Adres, postcode en woonplaats
 •     Telefoonnummer(s)
 •     E-mailadressen
 •     Geboortedatum
 •     Naam huisarts of specialist

GGD Zeeland gebruikt ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens waarmee we extra zorgvuldig omgaan door het risico van inbreuk op je privacy. Denk hierbij aan je burgerservicenummer, gegevens over je gezondheid of de gezondheid van je kind.

Met welk doel verwerken wij je gegevens?

GGD Zeeland verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van overheidstaken met een wettelijke grondslag. Soms staat de GGD-taak letterlijk in de wet en soms krijgen we opdracht van onze 13 gemeenten. Verder gebruiken we je contactgegevens ook bijvoorbeeld voor:

 • Verzenden van digitale informatiebrieven en (E-)nieuwsbrieven.
 • Verzenden van sms-jes als herinnering voor een afspraak.
 • Om contact op te kunnen nemen.

GGD Zeeland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

Hoelang bewaren we je gegevens?

GGD Zeeland bewaart je gegevens zolang als de wet ons verplicht. Als dit niet is geregeld in de wet dan gebruiken we je gegevens niet langer dan voor het doel noodzakelijk. Dit kan dus per taak verschillen.

Delen we je gegevens met derden?

GGD Zeeland deelt je persoonsgegevens alleen met derden als je hier toestemming voor hebt gegeven en/of het wettelijk verplicht is. Alle medewerkers van GGD Zeeland hebben geheimhoudingsplicht met betrekking tot je persoonsgegevens. De medische medewerkers hebben een medisch beroepsgeheim. We geven geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie.

Gebruiken we je gegevens voor onderzoek?

GGD Zeeland voert regionale of gemeentelijke gezondheidsonderzoeken uit. Soms maken we hiervoor gebruik van informatie die we al hebben. Deze zullen we dan altijd anoniem maken zodat ze niet herleidbaar zijn tot personen.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

GGD Zeeland neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Hiervoor hebben wij een informatiebeveiligingsbeleid.

De website van GGD Zeeland gebruikt HTTPS-beveiliging. De uitgewisselde gegevens tussen bezoeker en server zijn hiermee versleuteld. Het doel is om zo veilig mogelijk gegevens uit te wisselen. Ook zijn alle formulieren op de website voorzien van een (onzichtbare) extra beveiliging. Je gegevens worden daardoor vanaf je computer extra beveiligd verzonden.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website geplaatst worden op het apparaat van de bezoeker. GGD Zeeland gebruikt alleen functionele cookies met het doel onze website beter te laten werken en voor jouw gebruiksgemak. We gebruiken geen technische cookies die gevolgen kunnen hebben voor je privacy.

GGD Zeeland maakt ook gebruik van Zorgmail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

Welke rechten heb je?

Als cliënt van GGD Zeeland heb je recht op inzage en afschrift van jouw persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht op:

 • correctie en aanvulling van gegevens
 • gegevens over te dragen
 • gegevenswissing / -verwijdering / -vernietiging van persoonsgegevens
 • beperking van de verwerking
 • bezwaar tegen de verwerking

Als je dit recht wilt gebruiken dan kun je via info@ggdzeeland.nl een verzoek indienen. Soms stellen we je aanvullend nog vragen om je verzoek in behandeling te kunnen nemen.

Heb je vragen over onze privacyverklaring?

Neem contact met onze functionaris gegevensbescherming via info@ggdzeeland.nl. We helpen je ook graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. De klachtenfunctionaris van de GGD kan je helpen bij de afhandeling van de klacht en kan de klacht ook doorsturen naar de onafhankelijke klachtencommissie van de GGD Zeeland.  Komen we er niet samen uit, dan heb je op grond van de privacywet het recht om een klacht in te dienen bij de landelijke toezichthouder op privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens.