Over Veilig Thuis Zeeland

Veilig Thuis Zeeland is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, zowel aan slachtoffers, plegers, omstanders als professionals. Veilig Thuis is er voor je bij onveilige situaties en zorgt voor afstemming tussen samenwerkingspartners.

Wettelijke taken

Volgens de wet heeft Veilig Thuis de volgende taken:

 • Advies geven
 • Meldingen in ontvangst nemen
 • Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling
 • Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige hulp, de Raad voor de Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de politie
 • Terugkoppelen aan de melder

Werkwijze

Slachtoffers, plegers, omstanders en professionals kunnen contact opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden hebben van kindermishandeling of huiselijk geweld. Professionals zijn verplicht te werken met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis kijkt samen met de beller wat er aan de hand is en wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen.

Veilig Thuis schat van elke melding die binnenkomt eerst de aard en de ernst van de melding in. Op basis van deze veiligheidsbeoordeling besluiten zij of een vervolg traject door Veilig Thuis nodig is, of dat ze de melding doorsturen naar een lokale hulpverlener, die dan aan de slag gaat met de betrokkenen. Ook kijken ze of er al een hulpverlener betrokken is bij het gezin. Als dat het geval is, kijkt Veilig Thuis, samen met de hulpverlener, of deze de melding mee kan nemen in zijn traject, en of ondersteuning van Veilig Thuis hierbij nodig is.

Waar de belangen van kinderen ten aanzien van hun recht op veiligheid niet parallel lopen met de belangen van volwassenen, laat Veilig Thuis de belangen van kinderen voorgaan.

De melder wordt altijd geïnformeerd over hoe de melding wordt opgepakt. Als de melding leidt tot een vervolg traject door Veilig Thuis, geeft Veilig Thuis altijd aan het eind van het traject een terugkoppeling. Bekijk het Handelingsprotocol.

De diensten van Veilig Thuis

Veilig thuis heeft haar wettelijke taken uitgewerkt in acht diensten:

 • Meldingen
 • Advies en ondersteuning
 • Veiligheidsbeoordeling
 • Overdracht na Veiligheidsbeoordeling
 • Voorwaarden en vervolg
 • Onderzoek
 • Overdracht
 • Monitoren

Bestuur

Veilig Thuis Zeeland is onderdeel van GGD Zeeland en valt onder haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hierdoor staan gezondheid én veiligheid in Zeeland in verbinding.

Algemeen Bestuur

Voorzitter:

Mevrouw S. (Sonja) Suij, gemeente Terneuzen

Leden:

 • De heer C. (Corniel) van Leeuwen (plv. voorzitter), gemeente Tholen
 • Mevrouw J.G. (Ankie) Smit, gemeente Schouwen-Duiveland
 • De heer C.L. (Cees) Liefting, gemeente Sluis
 • Mevrouw W. (Willemien) Treurniet, gemeente Middelburg
 • Mevrouw A. (Annebeth) Evertz, gemeente Kapelle
 • De heer R. (René) Ruissen, gemeente Hulst
 • Mevrouw M.C.J. (Marga) van de Plasse, gemeente Borsele
 • De heer S. (Stephan) van Belzen, gemeente Noord-Beveland
 • Mevrouw J. (Joan) Veldhuizen, gemeente Goes
 • De heer E. (Bert) Tuk, gemeente Veere
 • De heer A. (Ad) Meeuwsen, gemeente Reimerswaal
 • De heer J. (Jeroen) Portier, gemeente Vlissingen

Directie

 • Directeur Publieke Gezondheid Joke Gaemers

Vergaderingen

De vergaderdata zijn te vinden op de website van GGD Zeeland.

Jaarrapportage

Bekijk hier de jaarrapportage 2021.