Kindermishandeling

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. Het is elke vorm van mishandeling, die voor een kind bedreigend of gewelddadig is, dus ook seksueel en psychisch geweld. Maar ook verwaarlozing en getuige zijn van geweld, binnen het gezin, zijn vormen van kindermishandeling. Een mishandeld kind of degene die mishandelt, vertelt meestal niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken én hier iets mee doen.

1 á 2 kinderen per klas

Jaarlijks worden in Nederland 1 á 2 kinderen per klas van 30 leerlingen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt. Maar waarschijnlijk is dit aantal nog veel hoger. Vaak komen er verschillende vormen van kindermishandeling tegelijk voor, binnen een gezin. Bij elke vorm van kindermishandeling kan de ernst variëren van licht tot zeer ernstig. De duur en hoe vaak het geweld voorkomt, bepalen mede de ernst en de gevolgen van de mishandeling.

Signalen van kindermishandeling

Er zijn tientallen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling. Dat betekent niet dat bij zo’n signaal automatisch sprake is van kindermishandeling. Op de signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling staat een overzicht met signalen per leeftijdsgroep, die mogelijk wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld.

Vermoeden? Onderneem actie!

Heb je een vermoeden dat er sprake is van één of meerdere vormen van kindermishandeling? Of ben je zelf een kind dat mishandeld wordt? Onderneem dan actie: bel met Veilig Thuis 0800 – 2000.