Partnergeweld

Partnergeweld is elke vorm van psychisch, lichamelijk, seksueel of economisch grensoverschrijdend gedrag van één van de partners of ex-partners. Zowel mannen als vrouwen kunnen slachtoffer worden van partnergeweld. Het geweld tegen vrouwen is meestal ernstiger en vaker seksueel van aard, dan geweld tegen mannen. Ruim 60% van het huiselijk geweld in Nederland betreft geweld tussen (ex-)partners.

Niet eenmalig

Partnergeweld is geen eenmalig feit. Geweld ontstaat meestal stap voor stap. Vaak is het moeilijk te bepalen wanneer en hoe het precies begon. Jaloezie, je e-mails en telefoontjes controleren, je niet alleen op stap laten gaan… Het lijkt eerst misschien nog onschuldig, maar kan snel veel erger worden. De meeste geweldplegers beloven regelmatig beterschap en er zijn periodes waarin de relatie goed lijkt. Het tegendeel blijkt echter vaak het geval. Daarom spreekt men bij partnergeweld vaak van een geweldsspiraal: periodes van rust volgen periodes van geweld op, en dat geweld wordt meestal steeds zwaarder. Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden waaronder de kinderen. Het geweld kan ook wederkerig zijn.

Herken je dit? Zoek dan hulp!

Partnergeweld komt vaker voor dan je denkt. Dat betekent echter niet dat het normaal is. Het is geen relatieprobleem. Partnergeweld is een strafbaar feit. Maak je je zorgen om iemand? Ben je slachtoffer van een vorm van partnergeweld? Of ben je pleger van partnergeweld? Bel Veilig Thuis voor hulp en advies 0800 – 2000.