Disclaimer

Deze informatie is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Veilig Thuis Zeeland is een onderdeel van GGD Zeeland. Hieronder spreken we daarom steeds van GGD Zeeland.

Toegankelijkheid

GGD Zeeland wil dat alle mogelijke gebruikers de informatie op de website goed kunnen lezen. Bij de ontwikkeling van de website is daarom rekening gehouden met de richtlijnen die gelden voor websites van de overheid.

Het kan echter voorkomen dat de website op onderdelen niet voldoet, bijvoorbeeld bij pdf-bestanden of video’s. Deze bestanden voldoen namelijk niet altijd aan de webrichtlijnen. Ervaar je onze website als minder toegankelijk? Of heb je tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Laat het weten aan team communicatie via info@ggdzeeland.nl We proberen de eventuele verminderde toegankelijkheid dan te verhelpen of zoeken naar een passende oplossing.

Hergebruik

Je mag de teksten op deze site gebruiken voor niet-commerciële doelen. Zet er dan alstublieft wel de bron www.veiligthuiszeeland.nl bij. De foto’s op deze site mag je niet zomaar gebruiken. Wil je de foto’s wel gebruiken? Vraag dan toestemming aan GGD Zeeland.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen. GGD Zeeland is niet aansprakelijk voor schade door deze website.

Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico. De informatie is geen vervanging van een advies of behandeling door een arts. Heb je vragen over je gezondheid, behandeling, of medicijnen? Neem dan contact op met je arts of apotheek.