Disclaimer

Deze informatie is een eenvoudige en begrijpelijke vertaling van de privacywetgeving en gebaseerd op de AVG. De toepasbare wet- en regelgeving is altijd leidend en er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Veilig Thuis Zeeland is een onderdeel van GGD Zeeland. Hieronder spreken we daarom steeds van GGD Zeeland.

Toegankelijkheid

Veilig Thuis Zeeland wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid, volgens de overheidsstandaard voor de toegankelijkheid van websites. Als we voldoen aan deze standaard, is onze website beter leesbaar en makkelijker te gebruiken voor verschillende doelgroepen.

Toegankelijkheidsverklaring
De toegankelijkheidsverklaring is aangevraagd en zal binnenkort verschijnen op deze pagina. In onze toegankelijkheidsverklaring lichten we toe op welke punten we nog niet voldoen en op welke termijn we verwachten de knelpunten op te lossen.

Vragen of opmerkingen?
Heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Of wil je een pagina op deze website gebruiken die niet toegankelijk blijkt? Neem dan contact op via 0113 – 249400 en vraag naar de afdeling Communicatie.

Hergebruik

Je mag de teksten op deze site gebruiken voor niet-commerciële doelen. Zet er dan alstublieft wel de bron www.veiligthuiszeeland.nl bij. De foto’s op deze site mag je niet zomaar gebruiken. Wil je de foto’s wel gebruiken? Vraag dan toestemming aan GGD Zeeland.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen. GGD Zeeland is niet aansprakelijk voor schade door deze website.

Het gebruik van de informatie op deze website is voor eigen risico. De informatie is geen vervanging van een advies of behandeling door een arts. Heb je vragen over je gezondheid, behandeling, of medicijnen? Neem dan contact op met je arts of apotheek.