Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling is mishandeling van een persoon van 65 jaar en ouder. Mishandeling van ouderen kent vele vormen. Naast lichamelijke en psychische mishandeling, valt hieronder ook financiële uitbuiting en seksueel misbruik. Vaak begint het klein, maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Uit onderzoek blijkt dat het risico op ouderenmishandeling groter wordt naarmate de oudere meer zorg nodig heeft.

Ontspoorde mantelzorg

Door de toenemende vergrijzing, zijn steeds meer mensen afhankelijk van de zorg van anderen. De langdurige verzorging van een oudere kan worden ervaren als een te zware last, waardoor de mantelzorger niet meer goed voor de oudere kan zorgen. Dit kan leiden tot een verkeerde behandeling van de oudere. Dit noemen we ontspoorde mantelzorg. Een belangrijk kenmerk hiervan is, dat deze mishandeling niet opzettelijk is.

Signalen van ouderenmishandeling

Ouderen die mishandeld worden, vertonen vaak bepaald gedrag. Hoe herken je dit gedrag? Er zijn lichamelijke, psychische en gedragsmatige signalen. Op de website signalenkaart staat een overzicht met signalen per leeftijdsgroep, die mogelijk wijzen op huiselijk geweld. Voor ouderenmishandeling kijk je bij signalen ontspoorde zorg. Neem deze signalen serieus, want het slachtoffer praat er vaak niet over en heeft wel hulp nodig.

Hulp of advies?

Word je zelf als oudere mishandelt of merk je één of meerdere van bovenstaande signalen op, bij een oudere? Bel dan met Veilig Thuis om de situatie te bespreken 0800 – 2000.