Digitoegankelijkheid

Veilig Thuis Zeeland wil dat iedereen alle informatie op deze website goed kan gebruiken. Daarom werken we aan het verbeteren van de toegankelijkheid, volgens de overheidsstandaard voor de toegankelijkheid van websites. Als we voldoen aan deze standaard, is onze website beter leesbaar en makkelijker te gebruiken voor verschillende doelgroepen

Toegankelijkheidsverklaring
De toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 15-04-2021. Deze verklaring geldt voor de website: veiligthuiszeeland.nl. De officiële toegankelijkheidsverklaring van Veilig Thuis Zeeland is gepubliceerd in het Register van toegankelijkheidsverklaringen. In onze Toegankelijkheidsverklaring lichten we toe op welke punten we nog niet voldoen en op welke termijn we verwachten de knelpunten op te lossen.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Veilig Thuis Zeeland gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.veiligthuiszeeland.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Veilig Thuis Zeeland is gevorderd met de toegankelijkheid van veiligthuiszeeland.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via communicatie@ggdzeeland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
  • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen via de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-07-2021.