Ik ben een professional

Maak jij je vanuit je functie zorgen over iemand? Denk je dat hij/zij slachtoffer is van geweld of zelf geweld gebruikt? Dan kun je voor een dilemma staan; moet ik dit melden of wordt dan de vertrouwensband die ik heb opgebouwd geschaad? Als professional heb je de verantwoordelijkheid dat er hulp op gang komt. Door advies bij ons in te winnen, sta je er niet alleen voor!

Bel ons voor advies

Wil je advies of iemand spreken die met je meedenkt of als check of je het juiste doet? Bel dan gratis met 0800 – 2000. Je wordt doorgeschakeld naar de Veilig Thuis organisatie in de regio van de betrokkene. Bij ons krijg je dan een receptiemedewerker aan de telefoon die je vraagt of we je kunnen terugbellen. Kan dit niet? Geef dit dan aan. Kan dit wel? Dan belt één van onze medewerkers je terug. Samen met deze medewerker kom je tot een besluit of er vervolgstappen genomen moeten worden en wat deze dan zijn.

Registratie advies

De naam van degene waarover je belt, hoeven we bij een adviesgesprek niet te weten. Je adviesvraag wordt namelijk op jouw naam geregistreerd in ons systeem. Het staat je als professional vrij om advies te vragen en collegiaal overleg te voeren, zonder dat je jouw cliënt/patiënt/leerling hierover hoeft te informeren.

Informatie-uitwisseling

Informatie-uitwisseling is een belangrijk onderdeel van ons werk. Zonder informatie kunnen we geen overdracht, afstemming of onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling doen. Ook kunnen we ons geen beeld vormen van eventuele onveiligheid en/of ontwikkelingsbedreigingen. We zijn als organisatie wettelijk bevoegd om informatie op te vragen en te delen ten behoeve van het onderzoek.

Radarfunctie Veilig Thuis

We hebben de wettelijke taak om, na een melding, te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. En om, indien nodig, passende hulpverlening in te schakelen. Het is daarom van belang dat ernstige signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld, zodat ze ‘ bij ons op de radar komen’. Lees meer in de factsheet over de bedoeling en werking van onze radarfunctie.

Melden en de meldcode

Wil je vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld schriftelijk melden? Lees dan op de pagina “Meldcode voor professionals” alles over de meldcode en het melden bij Veilig Thuis Zeeland.

Signalen huiselijk geweld

Op de website huiselijk geweld staat een overzicht van factsheets over specifieke doelgroepen en vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de factsheets is om professionals, die werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, te helpen bij het signaleren van specifieke vormen van geweld en hen te informeren over wat te doen wanneer er signalen zijn.

Voorlichting en training

Wij geven vanuit onze huidige taak voorlichting over wat wij doen en wat organisaties van ons kunnen verwachten. Daarnaast geven wij op verzoek trainingen aan onze directe samenwerkingspartners en aan organisaties die verplicht zijn de meldcode toe te passen, wanneer zij een vermoeden hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Ben jij een professional en wil je informatie over voorlichting/trainingen, of heb je een aanvraag? Neem dan contact op via het e-mailadres: training@veiligthuiszeeland.nl

Nieuws

Agenda

Veelgestelde vragen

Kan ik anoniem melden bij Veilig Thuis Zeeland?

Als je een hulpverleningsrelatie hebt met één van de betrokkenen, waarover je een melding wilt plaatsen, kun je niet anoniem blijven. Wil je als professional, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, toch anoniem blijven? Dan kijken wij samen met jou, hoe jouw veiligheid gewaarborgd kan blijven. We kijken bijvoorbeeld of er een andere professional is die de melding kan doen, bijvoorbeeld de politie.

Hoe kan ik melden?

Voordat je een melding doet, vragen we je om ons eerst te bellen. Zo willen we een goed beeld van de situatie krijgen. Tijdens dit telefoongesprek overleggen we samen of het nodig is om een melding te doen. Wil je na dit gesprek een melding doen? Dan moet je de 5 stappen van de meldcode voor professionals doorlopen. Je bent als professional verplicht om de cliënt/patiënt/leerling of de ouders hierover te informeren. Tenzij dit niet mogelijk is vanwege risico’s voor je eigen veiligheid of die van een ander. Daarna kan je melden, door het invullen van het meldformulier.

Hoor ik nog iets terug als ik een melding gedaan heb?

Heb je het meldformulier ingevuld? Dan ontvang je een ontvangstbevestiging via de mail. Nadat we het meldformulier ontvangen hebben, beoordelen we de melding voordat we deze in behandeling nemen. Daarna nemen we contact met je op, voor het bespreken van de melding en om afspraken te maken.

Hoe werkt de meldcode?

Op www.meldcode.nl staat een goede uitleg over hoe de meldcode werkt.

Wat is het afwegingskader en waar kan ik deze vinden?

In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Dit afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe goede hulp eruit ziet. Meer informatie over het afwegingskader vind je op de website www.augeo.nl.