Melden voor professionals

Ben jij een professional en wil je een melding doen? Dan helpt de meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling je om goed te kunnen reageren bij signalen hiervan.

De meldcode

Handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht en helpt je als professional bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Aan de hand van 5 stappen bepaal je of je een melding moet doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Hieronder staan de verkorte stappen van de meldcode:
Stap 1.  Signalen in kaart brengen.
Stap 2. Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis Zeeland.
Stap 3. Gesprek met cliënt.
Stap 4. Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis Zeeland raadplegen.
Stap 5. Neem 2 beslissingen:
1. Is melden noodzakelijk?
2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Kijk hier voor de volledige meldcode.

Voor wie is het gebruik meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • justitie.

Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen, onder hun werknemers. Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kun je kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid. Heb je interesse in een training over de meldcode? Neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan de pagina voor professionals, zie het kopje “Voorlichting en training”.

Voordat je meld, eerst telefonisch contact

Maak jij je als professional zorgen over iemand? Dan is het goed om ons eerst te bellen via 0800 – 2000, voordat je een melding doet. We kunnen dan overleggen of het nodig is om een melding te doen. Telefonisch contact is ook erg belangrijk om een goed beeld van de situatie te kunnen vormen.

De melding

Wij bieden, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid aan de betrokkenen over welke zorgen er zijn gemeld en wie de zorgen heeft gemeld. Alle informatie op het meldformulier is open en ter inzage voor betrokkenen (van 12 jaar en ouder). Om die reden vragen wij je om je zorgen met betrokkenen te bespreken en hen te informeren, dat je een melding gaat doen. Het kan zijn dat je relevante informatie hebt, maar dat je twijfelt of deze kan worden ingezien door degene die de melding betreft. In dat geval kun je altijd eerst telefonisch met ons overleggen. Jouw gegevens behandelen we vertrouwelijk. Nadat je het meldformulier hebt ingevuld, ontvang je een ontvangstbevestiging via de mail. Na ontvangst van het meldformulier, beoordelen we eerst de melding voordat deze in behandeling wordt genomen. Daarna nemen we contact met je op, om de melding te bespreken en afspraken te maken.