Melden voor professionals

  • Ben jij een professional en wil je een melding doen? De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt hierbij.

De meldcode

Handelen volgens de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht en helpt je als professional bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.

Aan de hand van 5 stappen bepaal je of melding doen bij Veilig Thuis noodzakelijk is. Hieronder staan de verkorte stappen:

Stap 1.  Signalen in kaart brengen.
Stap 2. Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis Zeeland.
Stap 3. Gesprek met cliënt.
Stap 4. Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis Zeeland raadplegen.
Stap 5. Neem 2 beslissingen:
1. Is melden noodzakelijk?
Melden is altijd noodzakelijk als er sprake is van:
– acute onveiligheid
– structurele onveiligheid.
2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Bekijk ook eens het filmpje “meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld” van Augeo.

Kijk op de website van het RIVM voor de volledige meldcode.

Voor wie is het gebruik meldcode verplicht?

Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:

  • gezondheidszorg;
  • onderwijs;
  • kinderopvang;
  • maatschappelijke ondersteuning;
  • jeugdhulp;
  • justitie.

Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen, onder hun werknemers. Voor tips en hulpmiddelen bij de implementatie van de meldcode, kun je kijken in de Toolkit meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van de rijksoverheid. Heb je interesse in een training over de meldcode? Neem dan contact met ons op via training@veiligthuiszeeland.nl.

Voordat je meldt, eerst telefonisch contact

Maak jij je als professional zorgen over iemand? Dan kan je altijd contact met ons opnemen voor telefonisch advies via 0800 – 2000, voordat je een melding doet. Bijvoorbeeld wanneer je twijfels hebt. We kunnen dan overleggen of het nodig is om een melding te doen. Telefonisch contact is ook belangrijk om een goed beeld van de situatie te kunnen vormen.

De melding

Wij bieden, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid aan de betrokkenen over welke zorgen er zijn gemeld en wie de zorgen heeft gemeld. Alle informatie op het meldformulier is open en ter inzage voor betrokkenen (van 12 jaar en ouder). Om die reden vragen wij je om je zorgen met betrokkenen te bespreken en hen te informeren dat je een melding gaat doen. Na ontvangst van de melding wordt er contact met je opgenomen om de melding te bespreken. Uiteraard is het ook mogelijk om anoniem een melding te doen.