Week tegen Kindermishandeling

In de week van 15 t/m 21 november is het de Week tegen Kindermishandeling. Als meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling is kindermishandeling een belangrijk thema. Daarom heeft Veilig Thuis Zeeland een animatieboekje voor basisschoolkinderen ontwikkeld.

Het animatieboekje is gericht op basisschoolkinderen van groep 3 tot en met groep 8. Het boekje geeft uitleg over de verschillende soorten kindermishandeling en wat een kind kan doen wanneer hij of zij hiermee te maken krijgt. Daarnaast is het boekje een handvat voor leerkrachten en volwassenen om met kinderen in gesprek te gaan over kindermishandeling.

Om met het animatieboekje op school aan de slag te gaan tijdens de Week tegen Kindermishandeling biedt Veilig Thuis twee mogelijkheden. Veilig Thuis kan langskomen op school om in de klas, in de vorm van een gastles, over het boekje te vertellen aan de kinderen. Daarnaast is het ook mogelijk om het boekje opgestuurd te krijgen of te downloaden, zodat leerkrachten hier zelf mee aan de slag gaan met de kinderen. Bij het boekje wordt een informatief filmpje meegestuurd waarin uitleg wordt gegeven over het gebruik van het animatieboekje alsmede de nazorgmogelijkheden.

Bent u een leerkracht en heeft u interesse in een gastles door Veilig Thuis over kindermishandeling? Of ontvangt u liever het boekje om zelf met leerlingen in gesprek te gaan over kindermishandeling? Maak deze interesse dan kenbaar door een e-mail te sturen naar info@veiligthuiszeeland.nl. We nemen dan spoedig contact met u op.