Terugblik succesvol webinar over de Meldcode

Met succes kijken we terug op het Webinar Signalen huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld met de meldcode’ van 29 april jl.   
 
In het Webinar kwam onder andere aan bod; Signalen van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, De verbeterde meldcode, Waarom melden belangrijk is en wat de radarfunctie van Veilig Thuis betekent. In totaal waren er 108 aanmeldingen van ketenpartners, een mooi aantal voor dit tweede Webinar. Op deze manier hebben wij met elkaar de verbinding gezocht en kijken we uit naar een verdere samenwerking! 
 
Het is altijd mogelijk om als professional een melding te maken wanneer je de meldcode doorloopt en uitkomt op ‘melden’. Óók of misschien wel juist als een andere professional al een melding doet of heeft gedaan. Het combineren van meldingen en van de verschillende soorten signalen maakt dat een betere inschatting kan worden gemaakt van de (on)veiligheid.   
 
Het Webinar ‘Signalen huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld met de meldcode’  en het eerder gegeven Webinar ‘Veilig Thuis Zeeland, wie zijn we en wat doen we?’ worden in het najaar opnieuw gegeven.