Ik wil dat het stopt

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen vaak voor, op alle leeftijden en in alle culturen. Het zijn de meest voorkomende vormen van geweld. Je bent dus niet de enige die dit overkomt of die dit veroorzaakt.

Eerste stap

Iedereen is wel eens kwaad, maar er is echt een probleem als ruzie of gevoelens van onmacht met geweld worden afgereageerd op een partner, kind, ouder of een vriend(in). Dan is het belangrijk dat het thuis weer veilig wordt en dat er hulp komt, zowel voor het slachtoffer als de pleger. Geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. Doe dit nu!

Bel ons

Veilig Thuis Zeeland maakt gebruik van het gratis landelijk telefoonnummer 0800 – 2000. Als je dit nummer belt, dan noem je je woonplaats en word je doorgeschakeld naar de Veilig Thuis organisatie in jouw regio. Bij ons krijg je een receptiemedewerker aan de telefoon, die je vraagt of je teruggebeld kunt worden. Kan dit niet? Geef dit dan aan. Kan dit wel? Dan word je teruggebeld door één van onze medewerkers. Deze medewerker luistert goed naar je verhaal, beantwoordt je vragen en geeft advies. Samen met jou wordt gekeken of je professionele hulp nodig hebt en welke hulp het beste voor je is. Ben je niet in de gelegenheid om te bellen? Vul dan het contactformulier in, zodat wij jou kunnen bellen. Om een goed beeld van de situatie te kunnen vormen, is telefonisch contact erg belangrijk.

Bel bij direct gevaar 112

Wat kunnen we voor je doen?

Als in het telefoongesprek snel duidelijk is welke problemen er zijn en welke hulp nodig is, dan gaan we deze hulp zo snel mogelijk organiseren. Ook wordt er besproken wat je zelf kunt doen. Is het niet meteen duidelijk wat er allemaal aan de hand is? Dan doen we eerst verder onderzoek om vast te stellen wat er aan de hand is. Daarna bepalen we welke hulp nodig is om de situatie te verbeteren.

Veelgestelde vragen

Ik ben slachtoffer van huiselijk geweld. Kan ik zelf melden?

Iedereen kan melden bij Veilig Thuis. Het beste is om eerst telefonisch contact op te nemen met Veilig Thuis Zeeland via 0800 – 2000 of vul het contactformulier in. Om een goed beeld van de situatie te vormen vinden we telefonisch contact erg belangrijk. Tijdens dit gesprek kan samen met de medewerker worden besloten of er wel of geen melding moet worden gedaan.

Ik ben in acuut gevaar. Kan ik jullie bellen?

Bij acuut gevaar bel je altijd 112.

Biedt Veilig Thuis Zeeland zelf hulp?

Wij bieden zelf geen hulp. Wij organiseren de noodzakelijke hulpverlening en ondersteuning om de veiligheid binnen een gezin op korte en lange termijn te herstellen en handhaven.

Wat gebeurt er met mijn gegevens als ik bel?

Wanneer je, niet anoniem, belt met een medewerker van Veilig Thuis Zeeland worden jouw persoonlijke gegevens verzameld en opgeslagen in een dossier. Wij verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om je zo goed mogelijk hulp te bieden. Wij zijn verplicht om zorgvuldig met jouw vertrouwelijke gegevens om te gaan en zijn gebonden aan geheimhouding.

Er is een melding gedaan over mijn situatie. Wat kan ik verwachten?

Voordat wij een melding beoordelen, nemen wij contact op met de direct betrokkenen. Dit zijn de personen waar de melding direct betrekking op heeft. Na dit contact voegen we alle informatie die bij Veilig Thuis bekend is samen en  bekijken we wat op korte termijn nodig is om een veilige situatie te realiseren. Ook kijken we welke hulp op de lange termijn nodig is. Nadat hier een besluit in is genomen, nemen wij opnieuw contact op met de direct betrokkenen om hen te informeren over de uitkomst.