Week tegen kindermishandeling – 14 t/m 20 november

Gisteren is de Week tegen Kindermishandeling gestart. Een campagne van het ministerie van VWS in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad van de Kinderbescherming. “In Nederland groeien ongeveer 120 duizend kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. De Week zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat maakt het een goed vehikel voor professionals om het thema op de werkvloer bespreekbaar en onder de aandacht te brengen’’, aldus medeorganisator NJI.

Dit jaar richt de campagneweek zich op het thema ‘Praat met elkaar’. Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms is er twijfel of iemand het wel goed ziet, weet een professional niet hoe hij het gesprek moet aanvliegen, of denkt hij dat het allemaal zelf hoort te weten. Ook lijkt er nooit een juist moment te zijn om het gesprek erover te beginnen. Tegelijkertijd zien we dat praten het verschil maakt. Voor slachtoffers én ouders, voor collega´s en voor de professionals zelf.

Om professionals handvatten te bieden hoe het gesprek aan te gaan over kindermishandeling worden er op de campagnewebsite verhalen van andere professionals en tools gedeeld. Ook kunnen professionals deelnemen aan activiteiten die tijdens en in het kader van de Week tegen Kindermishandeling plaatsvinden.

Initiatief Veilig Thuis Zeeland

In aanvulling op de landelijke campagne met als thema ‘Praat met elkaar’ heeft Veilig Thuis Zeeland een folder en poster ontwikkeld. Deze communicatiemiddelen zijn gericht op vrijwilligers werkzaam op (sport)clubs in Zeeland. Vrijwilligers zijn bij (sport)clubs de oren en ogen van Veilig Thuis. Als vrijwilliger sta je vaak dichtbij de leden. En misschien ben je als vrijwilliger de eerste die signalen opvangt die je niet vertrouwt. ‘Door middel van de gemaakte folder en poster willen we vrijwilligers handvatten geven om het gesprek aan te gaan met elkaar en ze laten weten dat ze met hun zorgen bij Veilig Thuis terecht kunnen. We leggen uit hoe je signalen kunt herkennen en wat er gebeurt als je belt naar Veilig Thuis Zeeland.’

Heb je twijfels of vragen, blijf dan niet alleen rondlopen met een onderbuik gevoel maar bel gratis naar Veilig Thuis via: 0800 2000 voor advies.

Meer informatie over Veilig Thuis Zeeland vind je op de website: www.veiligthuiszeeland.nl
Meer weten over de Week tegen Kindermishandeling? Kijk op www.weektegenkindermishandeling.nl