Versterking van zorg voor Zeeuwse jeugd

De Zeeuwse gemeenten en Intervence, één van de vier Gecertificeerde Instellingen in Zeeland, zijn al een tijd samen in gesprek over de kwaliteit, continuïteit en betaalbaarheid van de jeugdbescherming en jeugdreclassering voor Zeeuwse kinderen en gezinnen.

Samen met Intervence werken de gemeenten voortvarend aan de uitwerking van het bestuursakkoord dat hierover in februari is gesloten. Een van de actiepunten is het opstellen van een plan hoe de jeugdbescherming en jeugdreclassering vanaf 2020 het best georganiseerd kan worden. Adviesbureau VanMontfoort heeft hier onderzoek naar gedaan en presenteerde vandaag het resultaat aan alle Zeeuwse wethouders Jeugd en de betrokken instellingen.

Twee scenario’s verder uitwerken
Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen de scenario’s die in het rapport staan zal nog vervolgonderzoek plaatsvinden.

Scenario 1
Het eerste scenario houdt in het samenvoegen van taken in één organisatie die nu nog door twee verschillende organisaties worden uitgevoerd. Namelijk jeugdbescherming en jeugdreclassering door de Gecertificeerde Instelling Intervence en de Veilig Thuis taken door de GGD. De beschikbare capaciteit en kennis kan zo beter worden ingezet. Voordelen zijn dat het meer continuïteit oplevert voor betrokken gezinnen en dat de doorlooptijd in de jeugdbeschermingsketen verkort kan worden.

Scenario 2
Het tweede scenario dat verder onderzocht wordt houdt in dat de taken van Intervence worden samengevoegd met die van een andere Gecertificeerde Instelling. Dit scenario biedt mogelijk voordelen op het gebied van schaalgrootte.

Het vervolgonderzoek moet eind mei zijn afgerond. Dan is ook meer duidelijk wat de scenario’s betekenen voor cliënten, medewerkers en betrokken organisaties. De gezinnen en/of kinderen in Zeeland die op dit moment te maken hebben met jeugdreclassering of jeugdbescherming en Veilig Thuis blijven gewoon de zorg ontvangen zoals ze dat gewend zijn.