Trainingen meldcode

De 5 stappen van de meldcode. Wat betekent dat nou in de praktijk? Daar gaat de 2-daagse training van de Meldcode over. We horen van jullie terug dat de training zo herkenbaar en praktijkgericht is. En daarnaast dat de training zorgt voor meer eenheid in de manier van werken en meer begrip voor elkaars werk. Naast de 2-daagse training geven we ook een 4-daagse training. Daarin gaat het naast de meldcode over verantwoordelijkheid, samenwerking en dossiervorming.

In de trainingen laten we zien hoe we bij Veilig Thuis vanuit de methode van Signs of Safety werken. En maken we aan de hand van een casus samen een risicostatement. Dit levert ons bij Veilig Thuis veel inzicht op in een casus en het zorgt ervoor dat de focus direct naar de onveiligheid gaat en naar het grootste risico. Dat wat voor ons en onze cliënten goed werkt, willen wij in de trainingen aan jullie meegeven. En dat doen we niet alleen door te vertellen, we gaan echt met elkaar aan de slag. Dat is in het begin van de training soms heel even wennen, want je laat zien wat je in huis hebt en waar je een verbeterslag kan maken. Het is ook lastig om zorgen die je hebt te bespreken, zeker als dat bijvoorbeeld niet je dagelijkse werk is. We geven elkaar in de training feedback maar wel gericht en concreet, zodat je er echt van kan leren. Dat lastige gesprek gaan we aan en we bekijken met z’n allen hoe zo’n gesprek beter kan. Zodat het voor zowel de professional als de cliënt makkelijker wordt om het over moeilijke dingen te hebben.

Een ‘win win’ situatie voor ons allemaal!

Wil je informatie over trainingen van Veilig Thuis Zeeland? Neem dan contact op met training@veiligthuiszeeland.nl.