Terugblik webinar 15 maart

‘Veilig Thuis; Wie zijn we, wat doen we en wanneer kan je bij ons terecht?’

Vorig jaar heeft Veilig Thuis Zeeland twee Webinars gegeven aan ketenpartners, de reacties waren erg positief waardoor we ook dit jaar Webinars organiseren om kenbaarheid te geven aan Veilig Thuis. Er worden in 2022 vier Webinars gegeven. Waarvan twee webinars zijn gericht op een korte introductie van Veilig Thuis; wie zijn we en wanneer kan je bij ons terecht. En twee Webinars zijn gericht op de meldcode.

‘Op dinsdag 15 maart 2022 stromen er om 11:00 verschillende betrokken ketenpartners de online ruimte in. Uiteindelijk zijn we in totaal met 20 personen en staat het aankomende 1,5 uur in het teken van informatie over Veilig Thuis. Wie is Veilig Thuis, wat doen ze en waarvoor kan je bij ze terecht.

Er wordt aandachtig geluisterd en tussendoor worden er vragen gesteld. Er komen een aantal beroepsgroepen in beeld met de vraag wie er het meeste melding maakt bij Veilig Thuis en welke beroepsgroep dit het minste doet. De antwoorden worden met elkaar gedeeld. En het wordt duidelijk zichtbaar dat er verschillend over wordt gedacht. De ene deelnemer denkt dat bijvoorbeeld school het meeste meldt en de andere deelnemer denkt dat school dit het minste doet. De ene denkt dat politie het meeste meldt en de volgende denkt dat kinderopvang veel meldt. We gaan hierover in gesprek met elkaar.

Hoe creëer je bewustwording bij jezelf en bij elkaar?  Wat betekent het zien van deze cijfers voor mij, voor de organisatie waar ik voor werk maar ook wat het betekent voor de ketenpartners waar ik mee werk. En.. wat betekent het voor de slachtoffers, hoe lang blijft een situatie soms in stand, omdat niemand écht iets doet. Een belangrijke vraag hierbij is; Kan ik ervan uitgaan dat een ander een melding doet? Het antwoord is nee, en daarbij wordt duidelijk dat iedereen verantwoordelijk is voor wat hij/ zij zelf ziet en signaleert.

Andere vragen vanuit de deelnemers waren: Wanneer mag je anoniem melden? Hoe onveilig moet het dan zijn en hoe gaat dit is zijn werk? Mooi dat deze vraag wordt gesteld. Angst voor onveiligheid, niet alleen voor het slachtoffer maar ook voor jezelf, is ook één van de redenen waardoor de meldcode soms niet wordt gevolgd. Daarom is het goed om hierover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven.

De tijd is zo voorbij en alle vragen lijken beantwoord te zijn. Fijn om zo met verschillende partners weer even samen te zitten en te verbinden met elkaar. We hebben als Veilig Thuis het webinar als erg zinvol ervaren. Het is goed om als ketenpartners met elkaar in gesprek te gaan en de verbinding met elkaar op te (blijven) maken.’

Het webinar van 15 maart wordt herhaald op donderdag 31 maart van 12.30 tot 14.00. Aanmelden kan via: Webinar voor ketenpartners 31 maart – Veilig Thuis Zeeland. In dit Webinar wordt verteld wat Veilig Thuis doet en wat er gebeurt na het vragen van een advies of het doen van een melding. Op 19 april wordt er een Webinar gegeven welke is gericht op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.