Project MDA++

Geweld stoppen doen we samen

“We doen de goede dingen, en toch begint het geweld weer opnieuw. We moeten dus andere dingen doen als we het patroon willen doorbreken. Als het bijvoorbeeld goed geregeld is in de zorg, maar er is geen huisvesting geregeld, dan kom je nog nergens”.
– Jan-Dirk Sprokkeldreef n.a.v. onderzoek naar kindermishandeling, 5 september ‘19

Terugblik bijeenkomst 5 september 2019

Op donderdag 5 september maakten we met 35 aanwezigen de balans op. Aan de hand van de bouwstenen bespraken we de successen van het project MDA++ en waar de komende tijd verder aan gebouwd zal worden. In deze korte terugblik worden de belangrijkste inzichten met u gedeeld.

We merkten veel betrokkenheid over het onderwerp MDA++. Vanuit deze betrokkenheid is een drive aanwezig en lijkt de ontwikkeling niet altijd snel genoeg te gaan. We zien wat nodig is en het frustreert dat de inzichten, het denken en het doen niet synchroon lopen. Doorzettingskracht vanuit alle partijen is nodig om werkelijk een verschil te kunnen maken. Komende periode zal ingezet worden op het verkrijgen van mandaat om in MDA++ casuïstiek uitzonderlijke dingen te doen. Afspraken maken met bijvoorbeeld de woningbouw, zodat een woning gerealiseerd kan worden als dit voor de directe veiligheid nodig is. Lees hier het gehele verslag.

We nemen afscheid

Projectleider MDA++ Margo Blaas zal een andere rol bij GGD Zeeland gaan vervullen. Het is op dit moment nog niet bekend hoe de opvolging zal worden ingevuld. De gesprekken hierover vinden plaats. De komende periode (tot uiterlijk 1 december) is Margo beperkt beschikbaar voor het project omdat zij deels ook al aan de slag gaat in haar nieuwe rol.

Gedragsdeskundige Rosanne van de Heuvel heeft per 1 oktober een andere baan. We willen haar bedanken voor haar inzet voor het project MDA++.

 

Het expertiseteam MDA++

Het expertiseteam komt wekelijks bijeen. Het is fijn dat ook gezinsmanagers vanuit Intervence aansluiten bij het expertiseteam MDA++. Welkom!
We zien een stijging van het aantal casussen. Er vinden goede gesprekken plaats die bijdragen aan het vinden van creatieve oplossingen. Uit de ervaringen in het expertiseteam MDA++ komt naar voren dat het niet altijd goed lukt om procesregie in complexe hoog risico huiselijk geweld casuïstiek te beleggen, terwijl dit wel wenselijk is.

Rapportage MDA++ 1e helft 2019

In januari startte de pilot Expertiseteam MDA++ en de inzet van MDA++ regie. De ervaringen van het afgelopen half jaar zoals de gesprekken met de stuurgroep, werkgroep en deelnemers aan het expertiseteam MDA++ en interviews met het lokale veld gaven de projectleider een beeld wat nodig is om een MDA++ in Zeeland te realiseren. In deze rapportage zijn de opgedane inzichten en adviezen voor het vervolg vanuit de opinie van de projectleider te lezen.

Deze rapportage is besproken in de stuurgroep MDA++. De verschillen van inzicht over wat nodig is en vooral hoe dit in het Zeeuwse kan worden ingezet leverden een constructief gesprek op. Het gesprek over de inzet van MDA++ regie en het beleggen van procesregie bij structurele onveiligheid in huiselijk geweld en kindermishandeling wordt voortgezet met het CZW bureau, Veilig Thuis, Emergis GIA-team en het Veiligheidshuis. Bekijk hier de rapportage.

Delen van succesverhalen

Op het programma staat het organiseren van een uitwisseling met het Interventieteam in West-Brabant. De ervaringen met het Interventieteam kunnen inspirerend zijn voor de Zeeuwse ontwikkeling.

Mocht je belangstelling hebben om deel te nemen aan deze uitwisseling, stuur dan een bericht naar procesondersteuning@veiligthuiszeeland.nl.

Onderzoek persoonsgegevensdeling in Netwerken

Yvette Hoogstraten heeft dit voorjaar in het kader van de Master Forensisch Sociale Professional een onderzoek uitgevoerd naar gegevensdeling in het MDA++. Tal van deelnemers heeft ze geïnterviewd op dit thema.  Het onderzoek is intussen succesvol afgerond en Yvette zal haar bevindingen en adviezen aan de werkgroep MDA++ presenteren. Belangstellenden zijn van harte welkom. Donderdag 24 oktober, 15:00 uur, GGD Westwal 37 te Goes. Benieuwd naar de rapportage? Lees het onderzoek hier.