Over Veilig Thuis Zeeland

Huiselijk geweld of kindermishandeling is niet alleen een probleem voor het slachtoffer, maar ook voor de pleger en andere betrokkenen. Daarom staan we open voor iedereen: slachtoffers, plegers, betrokken kinderen en de mensen uit hun omgeving die iets zien of vermoeden. Ook professionals zoals leraren, hulpverleners, kraamverzorgers en vrijwilligersorganisaties kunnen bellen voor informatie en advies.

Bestuur

Veilig Thuis Zeeland is onderdeel van GGD Zeeland en valt onder haar bestuurlijke verantwoordelijkheid. Hierdoor staan gezondheid én veiligheid in Zeeland in verbinding.

Algemeen Bestuur

Voorzitter: de heer J.F. Mulder, gemeente Hulst
Leden:

 • Mevrouw A. Smit, gemeente Schouwen-Duiveland
 • De heer J. Werkman, gemeente Sluis
 • De heer G.J. Harmsen, gemeente Tholen
 • Mevrouw A. Evertz, gemeente Kapelle
 • Mevrouw M.C.J. van de Plasse, gemeente Borsele
 • Mevrouw A.P.L.M. Slenter, gemeente Noord-Beveland
 • Mevrouw S. Suij, gemeente Terneuzen
 • De heer A. van der Reest, gemeente Goes
 • De heer B. van Halderen, gemeente Veere
 • De heer K. Verburg, gemeente Reimerswaal
 • Mevrouw E. Verhage, gemeente Vlissingen

Directie

 • Directeur Publieke Gezondheid Joke Gaemers

 

Vergaderingen

De vergaderdata zijn te vinden op de website van GGD Zeeland.

Werkwijze

Vanaf 2019 is het Handelingsprotocol voor de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland van kracht. Dit protocol omvat de werkwijze van Veilig Thuis en beschrijft alle bijbehorende wettelijke taken en diensten. Het is een belangrijk instrument voor kwaliteitsverbetering omdat het een eenduidige manier van handelen voor de verschillende Veilig Thuis organisaties voorschrijft. Het Handelingsprotocol vind je hier.