Over Veilig Thuis Zeeland

Huiselijk geweld en kindermishandeling is niet alleen een probleem voor het slachtoffer, maar ook voor de pleger en andere betrokkenen. Daarom staan we open voor iedereen: slachtoffers, plegers, hun kinderen en de mensen uit hun omgeving die iets zien of vermoeden. Ook professionals, zoals leraren, hulpverleners, kraamverzorgers en vrijwilligersorganisaties, kunnen bellen voor informatie en advies.

Bestuur

Veilig Thuis Zeeland valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid en is onderdeel van de GGD Zeeland. Zo ontstaat er verbinding tussen gezondheid én veiligheid in Zeeland.

Algemeen Bestuur

Voorzitter: de heer J.F. Mulder, gemeente Hulst
Leden:

 • Mevrouw A. Smit, gemeente Schouwen-Duiveland
 • De heer J. Werkman, gemeente Sluis
 • De heer G.J. Harmsen, gemeente Tholen
 • Mevrouw A. Evertz, gemeente Kapelle
 • Mevrouw M.C.J. van de Plasse, gemeente Borsele
 • Mevrouw A.P.L.M. Slenter, gemeente Noord-Beveland
 • Mevrouw S. Suij, gemeente Terneuzen
 • De heer A. van der Reest, gemeente Goes
 • De heer B. van Halderen, gemeente Veere
 • De heer K. Verburg, gemeente Reimerswaal
 • Mevrouw E. Verhage, gemeente Vlissingen

Directie

 • Waarnemend Directeur Joke Gaemers

Vergaderingen

De vergaderdata zijn te vinden op de website van de GGD Zeeland.

Werkwijze

Per 1 januari is het Handelingsprotocol 2019 voor de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland van kracht. Dit protocol beschrijft de verbeterde werkwijze van Veilig Thuis, alle diensten en wettelijke taken van Veilig Thuis staan hierin beschreven. Het is een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij naar meer eenduidig handelen van de Veilig Thuis organisaties. Voor de medewerkers is het Handelingsprotocol 2019 een richtsnoer voor hun handelen.