Project MDA++ in 2019 voortgezet

Structurele onveiligheid, met een herhaling van geweldsincidenten, zijn een indicatie voor een Multi Disciplinaire Aanpak (MDA++). Het patroon van geweld en onveiligheid en de dynamiek tussen de gezinsleden moet omgebogen en doorbroken worden.

Samenwerking bekrachtigd

In 2018 werkten 11 ketenpartners samen om een multidisciplinaire aanpak vorm te geven. Op 22 januari 2019 werd door de ondertekening van een gezamenlijke intentieverklaring deze samenwerking bekrachtigd. In de vorm van een pilot wordt een ontwerp werkwijze, het komende jaar, getoetst aan de praktijk.

Een korte schets:

Meldingen komen binnen bij Veilig Thuis. Op basis van een veiligheidsinschatting, de criteria MDA++ en een betrokkenheid vanuit meerdere partijen, wordt besloten een casus in een Multi Disciplinair Overleg (MDO), met de betrokken ketenpartners, te bespreken. Na besluit inzet MDA++ wordt een MDA-regisseur aangesteld om, samen met het gezin en Veilig Thuis, volgens een gefaseerde aanpak in te zetten op het realiseren van duurzame veiligheid. De visie op gefaseerde ketensamenwerking is daarbij het uitgangspunt.