MDA++ Expertiseteam

MDA++ Expertiseteam

In januari zijn we, met de deelnemende organisaties, gestart met een multidisciplinair overleg waarin situaties waarbij het vermoeden is dat structurele onveiligheid speelt worden besproken. De naam van het overleg is gewijzigd naar: MDA++ expertiseteam, verwijzend naar de specifieke expertise die de deelnemers vanuit hun eigen achtergrond meebrengen.

Gestructureerd overleg
Vaste deelnemers nemen op basis van hun expertise wekelijks op donderochtend deel aan het overleg. De gestructureerde wijze van dit overleg is gericht op:

  • Verhelderen wat de kern is, waardoor het geweld blijft terugkeren;
  • Hoe we voorkomen dat we meer van hetzelfde gaan inzetten;
  • Het verbinden van de mogelijkheden van zorg en straf;
  • Hoe we elkaars expertise kunnen uitwisselen en bundelen en het commitment rondom de casus verbreden.

Vooraf op de hoogte gesteld
Het gezin/de betrokkenen worden voorafgaand aan het overleg op de hoogte gesteld dat het MDA++ expertiseteam wordt geraadpleegd. Daarna wordt de inhoud van de bespreking vastgelegd en nadien met de betrokkenen gedeeld.

Niet alle situaties worden gemeld
In de afgelopen periode zijn een 7-tal casussen besproken, waarbij in 4 gevallen werd besloten om MDA regie in te zetten. We hebben ontdekt dat niet alle situaties waarin structurele onveiligheid speelt bij Veilig Thuis worden gemeld. Uit contacten met de ketenpartners blijkt dat deze casuïstiek vaak in beeld is bij de hulpverlening, maar dat de huidige mogelijkheden tekort schieten om de structurele onveiligheid te stoppen.

Uitdrukkelijke uitnodiging hulpverleningsorganisaties
Een uitdrukkelijke uitnodiging aan hulpverleningsorganisaties om deze casuïstiek in te brengen in het MDA++ expertiseteam. Door het gezamenlijk leren en ontwikkelen gaan we ontdekken hoe we in structureel onveilige situaties de krachten kunnen bundelen.

Een voorbeeld uit de praktijk
“Je weet op den duur ook niet meer welke hulp wel werkt. Moeder werkt mee aan alle hulp die ze krijgt. Ze is lief voor de kinderen en heeft meer pedagogische vaardigheden dankzij de IPT. De OTS is intussen afgesloten. Maar moeder blijft onveilige relaties aangaan, waardoor de kinderen keer op keer worden geconfronteerd met onveilige situaties. Laatst stond haar ex vriendje voor de deur…”

De aanmeldroute loopt via Veilig Thuis. De casus wordt als melding vanuit de Radarfunctie geregistreerd. Klik hier voor meer informatie en bekijk het format om een casus te bespreken.

Ervaring Expertiseteam

Yvette Hoogstraten (Reclassering)

Wat levert de bespreking van een casus in het MDA++ Expertiseteam op volgens Yvette?

Yvette: ‘Wat mij opvalt is dat we als organisaties dichter bij elkaar staan dan we denken. Het gesprek levert op dat we elkaar beter weten te vinden en dezelfde taal gaan spreken.’

Ervaring Expertiseteam

André de Bree (Politie)

Wat levert de bespreking van een casus in het MDA++ Expertiseteam op volgens André?

André: ‘Voor de politie zijn de besprekingen van het MDA++ expertiseteam van belang om nieuwe uitwassen te voorkomen; dat bespaart mogelijk herhaalde politie-inzet in heftige casussen. Voor de betrokkenen zijn er kansen op een duurzame oplossing van grote problemen. Het expertiseteam zorgt voor synergie en maakt gebruik van de kennis en mogelijkheden van de aanwezige ketenpartners. Het is een waardevolle aanvulling op bestaande overlegvormen.’