Handelingsprotocol 2019

Per 1 januari is het Handelingsprotocol 2019 voor de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland van kracht. Dit protocol beschrijft de verbeterde werkwijze van Veilig Thuis, alle diensten en wettelijke taken van Veilig Thuis staan hierin beschreven. Het is een belangrijk instrument in de kwaliteitsverbetering en draagt bij naar meer eenduidig handelen van de Veilig Thuis organisaties. Voor de medewerkers is het Handelingsprotocol 2019 een richtsnoer voor hun handelen.

In het Handelingsprotocol worden de bestaande diensten en taken zoals Advies, Ondersteuning en Onderzoek beschreven, naast een verbetering van het triageproces wat moet leiden tot een Veiligheidsbeoordeling. Ook wordt de nieuwe dienst “Voorwaarden & Vervolg” geïntroduceerd, evenals de nieuwe taken “Radarfunctie” en “Monitorfunctie”. In samenhang met de aanscherping van de wet Meldcode is de “Radarfunctie” geïmplementeerd.

Centrale uitganspunten in het Handelingsprotocol 2019 zijn het creëren van veiligheid voor huishoudens en kinderen en het partnerschap (samenwerking met de direct betrokkenen en de ketenpartners) bij het realiseren daarvan.

De eerste ervaringen zijn positief. De komende tijd gebruiken we de nieuwe werkwijze nog verder eigen te maken en de implementatie verder te optimaliseren.