Eerste thema van het nieuwe jaar: ‘Trauma’

Het nieuwe jaar is van start en vol energie gaan we aan de slag. Het komende jaar gaat Veilig Thuis Zeeland zich verder richten op professionaliseren en verdiepen op een aantal thema’s. In het eerste kwartaal van dit jaar staat het thema ‘Trauma’ centraal. Naast het werken met een specifiek thema heeft Veilig Thuis veel andere onderwerpen waarin continu doorontwikkeld wordt.

Een trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt. Daarbij kan je denken aan een ernstig verkeersongeluk, een brand, het overlijden van een belangrijk persoon, seksueel misbruik of geweld. Een trauma ontstaat doordat de gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden. Er wordt pas gesproken over een trauma als de klachten na vier weken blijven bestaan of verergeren.

De klachten en/of signalen van het hebben van een trauma kunnen onder andere zijn:

  • flashbacks/nachtmerries
  • angst
  • stress
  • vermijdingsgedrag
  • vermoeidheid
  • prikkelbaarheid
  • verhoogde bloeddruk/hartslag

Het is belangrijk signalen te kunnen herkennen. Het bespreken van de signalen kunnen helpen om erachter te komen of er sprake is van een mogelijk trauma.

Maak je je zorgen over iemand en heb je een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? Bel met een medewerker van Veilig Thuis via 0800-2000 of maak gebruik van onze chatfunctie op onze website www.veiligthuiszeeland.nl

Wil je meer weten over Veilig Thuis en wat wij doen? Wij bieden gratis online voorlichtingen aan. Een aanvraag hiervoor kan je mailen naar training@veiligthuiszeeland.nl