Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) heeft tot gevolg dat wij onze werkwijze op basis van de richtlijnen van het RIVM zoveel mogelijk blijven uitvoeren. Om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan en om de veiligheid van onze medewerkers, ketenpartners en cliënten zoveel mogelijk te bewaken hebben we een aantal maatregelen moeten treffen. Onderstaand de maatregelen die wij hebben getroffen:

  • Eén op één overleggen of overleggen met een kleine delegatie worden telefonisch gehouden;
  • Voorlopig sluiten medewerkers van Veilig Thuis niet fysiek aan bij externe overleggen, scholing / trainingen en symposia, evenals JBT, MDA++, enz. tenzij SPOED
  • Cliënt contacten zullen zoveel mogelijk telefonisch /digitaal plaatsvinden;
  • Alleen in situaties waar het niet anders kan (bijvoorbeeld crisis of spoed) maken we de overweging face-to-face contact te hebben met cliënten;
  • Daar waar sprake is van gezondheidsklachten van cliënten, dan wel dat hier geen informatie over beschikbaar is, zal altijd een afweging gemaakt worden op basis van de richtlijnen van het RIVM richtlijnen.

Veilig Thuis blijft voor u als ketenpartner “gewoon” telefonisch bereikbaar. Het kan voorkomen dat u wat langer moet wachten op doorverbinden vanwege de geringe bezetting. Op kantoor is een beperkt “kernteam” aanwezig om de meldingen en adviesvragen af te handelen.