Bestuur GGD Zeeland stuurt brandbrief aan minister over financieel tekort Veilig Thuis Zeeland

Dinsdag 12 november heeft het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland een brandbrief gestuurd aan minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). De aanleiding voor de brief zijn onder andere de financiële tekorten bij Veilig Thuis Zeeland, waarover het bestuur graag in overleg wil met het departement.

Het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland bestaat uit dertien portefeuillehouders publieke gezondheid van de dertien Zeeuwse gemeenten. Bij de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland is de uitvoering van Veilig Thuis ondergebracht.

Met de aanscherping van de Wet Meldcode is niet alleen de rol van Veilig Thuis organisaties veranderd. Veilig Thuis heeft een radarfunctie gekregen en ook is de werkwijze aangepast door invoering van een nieuw handelingsprotocol. De effecten van deze ontwikkelingen zijn veel groter dan werd voorzien.

Het tekort van Veilig Thuis Zeeland is structureel opgelopen tot €800.000, doorlooptijden worden niet gehaald en naarmate deze situatie langer duurt, nemen risico’s toe. Daarnaast is er ook nog sprake van een tekort op de arbeidsmarkt binnen dit domein, waardoor het extra lastig is om de benodigde capaciteit en kwaliteit te bieden.

Jan-Frans Mulder, voorzitter Algemeen Bestuur GGD Zeeland: “Als bestuur willen wij onze verantwoordelijkheid nemen binnen de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij voelen ons echter belemmerd. Wij hebben de verantwoordelijkheid gekregen maar onvoldoende financiële middelen en onvoldoende mogelijkheden om te sturen. Dit resulteert in gezinnen en kinderen die onnodig lang in een onveilige situatie leven”.

GGD Zeeland staat niet alleen voor deze problematiek. Ook andere regio’s en Veilig Thuis organisaties, waaronder Zuid-Limburg en Gelderland-Midden, luiden de noodklok en hebben de minister verzocht in gesprek te gaan en tot een oplossing te komen.